Skip to main content

已搜尋: 二二八事件臺灣本地新聞史料

 • 所有欄位: 通告
(62 結果)顯示: 20

  • 通告全省縣市參議會 組織事件處理委員會

  • 臺灣新生報
  • 1947-03-04
  • 【本報訊】本四日處理委員會自上午十時開會,至下午零時十分閉會,茲探錄上午决〔決〕議事項如下:
   決議事項:一,〔、〕臺北市公共汽車應趕速運駛。
   二,〔、〕向警備司令部要求全面的禁止全島之武裝軍隊出動。
   三,〔、〕關于〔於〕武裝士兵搭乘卡車在市內駛行一節,卽派黃朝琴,〔、〕張晴川,〔、〕顏欽賢三人急訪柯參謀長,予以飭令禁止武裝出門。
   四,〔、〕如軍隊爲〔為〕採購米菜出營時,卡車予以掛懸小旗爲〔為〕標識,併〔並〕禁止帶槍劍等。
   ...
  • 通告全省縣市參議會 組織事件處理委員會

  • 臺灣新生報
  • 1947-03-05
  • 【本報訊】本四日處理委員會自上午十時開會,至下午零時十分閉會,茲探錄上午决〔決〕議事項如下:
   决〔決〕議事項:一,〔、〕臺北市公共汽車應趕速運駛。
   二,〔、〕向警備司令部要求全面的禁止全島之武裝軍隊出動。
   三,〔、〕屬于〔於〕武裝士兵搭乘卡車在市內駛行一節,卽派黃朝琴,〔、〕張晴川,〔、〕顏欽賢三人急訪柯參謀長,予以飭令禁止武裝出門。
   四,〔、〕如軍隊爲〔為〕採購米菜出營時,卡車予以掛懸小旗爲〔為〕標識,併〔並〕禁止帶槍劍等。
   ...
  • 臺中各省立中等以上學校聯合通告 民國三十六年三月廿五日

  • 臺灣新生報
  • 1947-03-30
  • 查臺中秩序早已恢復,所有各校學生,應速到校上課,茲定三月三十一日為最後限期,逾期不到校者,作退學論,並將姓名住址通知國軍整編第二十一師,特此通告週〔周〕知〔。〕
   省立農學院院長 周進三
   省立臺中師範學校校長 洪槱
   省立臺中第一中學校校長 金樹榮
   省立臺中第二中學校校長 陳泗孫
   省立臺中第一女子中學校校長 余麗華
   省立臺中工業職業學校校長 徐進
   省立臺中農業職業學校校長 林澄秋
   省立臺中商業職業學校校長 江文章
  • 臺中各省立中等以上學校聯合通告 民國三十六年三月廿五日

  • 臺灣新生報
  • 1947-03-28
  • 查臺中秩序早已恢復,所有各校學生,應速到校上課,茲定三月三十一日為最後限期,逾期不到校者,作退學論,並將姓名住址通知國軍整編第二十一師,特此通告週〔周〕知〔。〕
   省立農學院院長 周進三
   省立臺中師範學校校長 洪槱
   省立臺中第一中學校校長 金樹榮
   省立臺中第二中學校校長 陳泗孫
   省立臺中第一女子中學校校長 余麗華
   省立臺中工業職業學校校長 徐進
   省立臺中農業職業學校校長 林澄秋
   省立臺中商業職業學校校長 江文章
  • 臺中各省立中等以上學校聯合通告 民國三十六年三月廿五日

  • 臺灣新生報
  • 1947-03-29
  • 查臺中秩序早已恢復,所有各校學生,應速到校上課,茲定三月三十一日爲〔為〕最後限期,逾期不到校者,作退學論,並將姓名住址通知國軍整編第二十一師,特此通告週〔周〕知〔。〕
   省立農學院院長 周進三
   省立臺中師範學校校長 洪槱
   省立臺中第一中學校校長 金樹榮
   省立臺中第二中學校校長 陳泗孫
   省立臺中第一女子中學校校長 余麗華
   省立臺中工業職業學校校長 徐進
   省立臺中農業職業學校校長 林澄秋
   省立臺中商業職業學校校長 江文章
  • 臺中各省立中等以上學校聯合通告 民國三十六年三月廿五日

  • 臺灣新生報
  • 1947-03-31
  • 查臺中秩序早已恢復,所有各校學生,應速到校上課,茲定三月三十一日為最後限期,逾期不到校者,作退學論,並將姓名住址通知國軍整編第二十一師,特此通告週〔周〕知〔。〕
   省立農學院院長 周進三
   省立臺中師範學校校長 洪槱
   省立臺中第一中學校校長 金樹榮
   省立臺中第二中學校校長 陳泗孫
   省立臺中第一女子中學校校長 余麗華
   省立臺中工業職業學校校長 徐進
   省立臺中農業職業學校校長 林澄秋
   省立臺中商業職業學校校長 江文章
  • 本社通告

  • 臺灣新生報
  • 1947-04-09
  • 查本社此次招考人事,〔、〕文書,〔、〕庶務等三種工作人員,考試成績,業經評定,計正取〔:〕胡克楚,〔、〕潘亞平,〔、〕黃金氷〔冰〕,〔、〕陳序中等四名 備取,〔:〕郭雄,〔、〕陳振聲,〔、〕胡定鼎等三名。各正取人員,希於本月八日前,來本社人事科報到,備取人員俟遇缺另行通知。至未取者證件,希卽來社領回。特此通告
  • 本社通告

  • 臺灣新生報
  • 1947-04-07
  • 查本社此次招考人事,〔、〕文書,〔、〕庶務等三種工作人員,考試成績,業經評定,計正取〔:〕胡克楚,〔、〕潘亞平,〔、〕黃金氷,〔、〕陳序中等四名 備取,〔:〕郭雄,〔、〕陳振聲,〔、〕胡定鼎等三名。各正取人員,希於本月八日前,來本社人事科報到,備取人員俟遇缺另行通知。至未取者證件,希卽來社領回。特此通告
  • 臺灣省鐵路警察署緊急通告

  • 臺灣新生報
  • 1947-03-23
  • 查此次二〔‧〕二八事件發生後〔,〕本署辦公廳於二月廿八日及三月一日下午遭暴徒兩次搗毀刼〔劫〕擄,全部公物損失一空〔。〕三月一日夜本署重慶南路職員宿舍及內設倉庫,及遭暴徒持械破門而入〔,〕將所存槍械〔、〕服裝〔、〕公物〔、〕行李毀刼〔劫〕〔,〕損失極鉅〔。〕同時据〔據〕本署所轄警察局〔、〕分駐所〔、〕派出所報告〔,〕亦有同樣情事發生〔,〕茲事態數乎〔,〕姑念無知民衆〔眾〕出於盲從苟且〔,〕本署决〔決〕以寬大爲〔為〕還〔懷〕〔,〕所有刼〔劫〕窃〔竊〕本署或本署轄屬各單位槍械公物者〔,〕一律限於本(三...
  • 臺灣省鐵路警察署緊急通告

  • 臺灣新生報
  • 1947-03-24
  • 查此次二〔‧〕二八事件發生後〔,〕本署辦公廳於二月廿八日及三月一日下午遭暴徒兩次搗毀刼〔劫〕擄,全部公物損失一空〔。〕三月一日夜本署重慶南路職員宿舍及內設倉庫,及遭暴徒持械破門而入〔,〕將所存槍械〔、〕服裝〔、〕公物〔、〕行李毀刼〔劫〕〔,〕損失極鉅〔。〕同時据〔據〕本署所轄警察局〔、〕分駐所〔、〕派出所報告〔,〕亦有同樣情事發生〔,〕茲事態數乎〔,〕姑念無知民衆〔眾〕出於盲從苟且〔,〕本署决〔決〕以寬大爲〔為〕還〔懷〕〔,〕所有刼〔劫〕窃〔竊〕本署或本署轄屬各單位槍械公物者〔,〕一律限於本(三...
  • 臺中中學校長 通告學生復課

  • 臺灣新生報
  • 1947-03-27
  • 【中央社臺中廿六日電】本市省立農學院院長周進三,〔、〕第一女中校長余麗華,〔、〕曁中等以上學校校長等,今日發出聯合通告,以此次事變中,各校曾一度停課,現社會秩序早已恢復,所有學生應迅速到校上課,决〔決〕定三月卅一日爲〔為〕最後期限,逾期不到者作退學論,並將其姓名〔、〕住址通知駐軍廿一師司令部。
   ...
  • 臺灣省行政長官公署通告 民署陸寅□參秘字第27227號

  • 中華日報
  • 1947-04-03
  • 查本年二月二十八日臺北市發生事變波及全省〔,〕奸黨暴徒對外省同胞妄加毆殺〔,〕搶刼〔劫〕財物〔,〕所有被□商旅人等務將受害情形〔、〕損失確數以及時間地點於四月五日以前〔,〕向當地縣市政府詳寔〔實〕申報〔,〕核轉本署以憑統計彙辦〔,〕幸勿延誤〔,〕特此通告〔。〕
   行政長官 陳儀
   中華民國三十六年三月□日
  • 臺灣省立臺南工業職業學校通告

  • 中華日報
  • 1947-03-17
  • 本校自本月十七日起照常上課〔,〕凡本校學生均應按時來校受課〔,〕特此通告〔。〕
   校長 陳重
   中華民國三十六年三月十六日
  • 警總部通告粮〔糧〕商戶 限期抛售存粮〔糧〕 否則卽〔即〕以軍法嚴懲

  • 中華日報
  • 1947-03-13
  • 【本報十二日晚六時五十分收聽廣播】警備總司令部頃發表通告:北部各縣市各糧商糧戶注意:各糧商戶存糧限於三月廿六日前按最高官價抛售完畢,切不可觀望漁利,要抱「人餓我也餓」之同情心來抛售,倘於三月廿六日前不抛售完畢,一經查出,即以軍法嚴懲。
   【新營訊】大糧戶劉北鴻,□現下食米供應不濟憐憫細民日食艱難,欲協力緩和糧荒起見,在前已供出多量食米供給乏糧地區外,此回又自動傾盡餘糧稻谷〔穀〕四萬台斤委託柳營鄉合作社辦理白米每斤以十三元平糴,盡量配給貧民,尚有餘量,即以每斤二十二元以下平糴予與鄉民云。
  • 臺灣供應分處臺中辦事處(前空軍第六被服庫)通告

  • 臺灣新生報
  • 1947-03-22
  • 本庫士兵因臺中歹徒暴動散失,現臺中秩序恢復,自登報日起〔,〕統限三天內來臺中本庫報到服務〔,〕否則當以逃走論罪〔,〕仰各遵照〔,〕毋爲違〔違為〕要〔。〕
   主任 盧繼周
  • 臺灣省行政長官公署通告 參陸寅頭署民秘字第二七二二七號

  • 臺灣新生報
  • 1947-04-01
  • 查本年二月二十八日〔,〕臺北市發生事變〔,〕波及全省〔,〕奸黨暴徒對外省同胞妄加毆殺〔,〕搶刼〔劫〕財物〔,〕所有被害商旅人等務將受害情形〔、〕損失確數以及時間地點〔,〕於四月五日以前向當地縣市政府詳實申報核轉本署〔,〕以憑統計彙辦〔,〕幸勿延誤〔,〕特此通告〔。〕
   中華民國三十六年三月三十一日 行政長官 陳儀
  • 臺灣供應分處臺中辦事處(前空軍第六被服庫)通告

  • 臺灣新生報
  • 1947-03-21
  • 本庫士兵因臺中歹徒暴動散失,現臺中秩序恢復,自登報日起〔,〕統限三天內來臺中本庫報到服務〔,〕否則當以逃走論罪〔,〕仰各遵照〔,〕毋爲違〔違為〕要〔。〕
   主任 盧繼周
  • 臺灣省行政長官公署通告 參陸寅頭署民秘字第二七二二七號

  • 臺灣新生報
  • 1947-04-02
  • 查本年二月二十八日〔,〕臺北市發生事變〔,〕波及全省〔,〕奸黨暴徒對外省同胞妄加毆殺〔,〕搶刼〔劫〕財物〔,〕所有被害商旅人等務將受害情形〔、〕損失確數以及時間地點〔,〕於四月五日以前向當地縣市政府詳實申報核轉本署〔,〕以憑統計彙辦〔,〕幸勿延誤〔,〕特此通告〔。〕
   中華民國三十六年三月三十一日 行政長官 陳儀
  • 新竹縣政府通告 卯微府總人字第005087號

  • 臺灣新生報
  • 1947-04-08
  • 查本府三十六年度職員證章前經分發佩用〔,〕茲因『〔「〕二,〔‧〕二八』〔」〕事變發生〔,〕多數遺失〔,〕爲〔為〕慎重計〔,〕特再製訂本年度職員證章(照原式樣外加『〔「〕卅六年』〔」〕)〔,〕經自四月一日分發〔,〕本府所屬職員佩用〔,〕所有前發之職員證章同日起一概作廢〔,〕除分令外〔,〕特此通告週〔周〕知〔。〕
   此告
   縣長 鄒清之
  • 新竹縣政府通告 卯微府總人字第005087號

  • 臺灣新生報
  • 1947-04-10
  • 查本府三十六年度職員證章前經分發佩用〔,〕茲因『〔「〕二,〔‧〕二八』〔」〕事變發生〔,〕多數遺失〔,〕爲〔為〕慎重計〔,〕特再製訂本年度職員證章(照原式樣外加『〔「〕卅六年』〔」〕)〔,〕經自四月一日分發〔,〕本府所屬職員佩用〔,〕所有前發之職員證章同日起一概作廢〔,〕除分令外〔,〕特此通告週〔周〕知〔。〕
   此告
   縣長 鄒清之

快速檢視

當指標停留在縮圖上方時有大一些的影像和更多的項目資訊顯示出來
 

顯示版面:

選擇要從搜尋中新增或移除的館藏
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
確定