Skip to main content

已搜尋: 二二八事件臺灣本地新聞史料

 • 所有欄位: 周進三
(7 結果)顯示: 20

  • 臺中各省立中等以上學校聯合通告 民國三十六年三月廿五日

  • 臺灣新生報
  • 1947-03-30
  • 查臺中秩序早已恢復,所有各校學生,應速到校上課,茲定三月三十一日為最後限期,逾期不到校者,作退學論,並將姓名住址通知國軍整編第二十一師,特此通告週〔周〕知〔。〕
   省立農學院院長 周進三
   省立臺中師範學校校長 洪槱
   省立臺中第一中學校校長 金樹榮
   省立臺中第二中學校校長 陳泗孫
   省立臺中第一女子中學校校長 余麗華
   省立臺中工業職業學校校長 徐進
   省立臺中農業職業學校校長 林澄秋
   省立臺中商業職業學校校長 江文章
  • 臺中各省立中等以上學校聯合通告 民國三十六年三月廿五日

  • 臺灣新生報
  • 1947-03-28
  • 查臺中秩序早已恢復,所有各校學生,應速到校上課,茲定三月三十一日為最後限期,逾期不到校者,作退學論,並將姓名住址通知國軍整編第二十一師,特此通告週〔周〕知〔。〕
   省立農學院院長 周進三
   省立臺中師範學校校長 洪槱
   省立臺中第一中學校校長 金樹榮
   省立臺中第二中學校校長 陳泗孫
   省立臺中第一女子中學校校長 余麗華
   省立臺中工業職業學校校長 徐進
   省立臺中農業職業學校校長 林澄秋
   省立臺中商業職業學校校長 江文章
  • 臺中各省立中等以上學校聯合通告 民國三十六年三月廿五日

  • 臺灣新生報
  • 1947-03-29
  • 查臺中秩序早已恢復,所有各校學生,應速到校上課,茲定三月三十一日爲〔為〕最後限期,逾期不到校者,作退學論,並將姓名住址通知國軍整編第二十一師,特此通告週〔周〕知〔。〕
   省立農學院院長 周進三
   省立臺中師範學校校長 洪槱
   省立臺中第一中學校校長 金樹榮
   省立臺中第二中學校校長 陳泗孫
   省立臺中第一女子中學校校長 余麗華
   省立臺中工業職業學校校長 徐進
   省立臺中農業職業學校校長 林澄秋
   省立臺中商業職業學校校長 江文章
  • 臺中各省立中等以上學校聯合通告 民國三十六年三月廿五日

  • 臺灣新生報
  • 1947-03-31
  • 查臺中秩序早已恢復,所有各校學生,應速到校上課,茲定三月三十一日為最後限期,逾期不到校者,作退學論,並將姓名住址通知國軍整編第二十一師,特此通告週〔周〕知〔。〕
   省立農學院院長 周進三
   省立臺中師範學校校長 洪槱
   省立臺中第一中學校校長 金樹榮
   省立臺中第二中學校校長 陳泗孫
   省立臺中第一女子中學校校長 余麗華
   省立臺中工業職業學校校長 徐進
   省立臺中農業職業學校校長 林澄秋
   省立臺中商業職業學校校長 江文章
  • 劉師長在臺中召開 校長座談會 准青年學生自新

  • 中華日報
  • 1947-03-26
  • 【臺中訊】陸軍整編第廿一師劉師長雨卿,爲〔為〕二‧二八事件發生後,本市各中等以上學校學生,因受共黨煽惑,曾有少數參加暴動,荒廢學業,致使各校尚未復課,特于〔於〕本月廿三日午後三時,邀請本市中等以上學校負責人,于〔於〕該師政治部擧〔舉〕行座談會,計到臺中市黨部秘書施雲驤、市府教育科科長陳文達、省立農學院院長周進三等廿餘人,劉師長雨卿因公未能出席,由該師政治部主任張一青主持,張氏于〔於〕宣讀劉師長告各校校長〔、〕教師〔、〕青年學生□後,並懇切致詞,□對此次不幸事件,其由熱情衝動盲〔目〕附和參加暴動,...
  • 臺中中學校長 通告學生復課

  • 臺灣新生報
  • 1947-03-27
  • 【中央社臺中廿六日電】本市省立農學院院長周進三,〔、〕第一女中校長余麗華,〔、〕曁中等以上學校校長等,今日發出聯合通告,以此次事變中,各校曾一度停課,現社會秩序早已恢復,所有學生應迅速到校上課,决〔決〕定三月卅一日爲〔為〕最後期限,逾期不到者作退學論,並將其姓名〔、〕住址通知駐軍廿一師司令部。
   ...
  • 省教育界通電全國 報告臺灣事變真相 純係叛徒借題發揮乘機搗亂 希望輿論正視事實主持公論

  • 臺灣新生報
  • 1947-04-16
  • 【本報訊】本省教育界,頃通電全國各界,報告臺變真相,原文如次:
   各通訊社,各報社轉全國各界同胞公鑒:臺省不幸發生『〔「〕二〔‧〕二八』〔」〕事變,荷蒙各省人士,深切關懷,慰勉有加,良用感奮,惟閱各報所載,關於此次事變消息,往往多所隔膜,不服事實,同人〔仁〕等身歷其境,見聞較切,願以純客觀之立場,作簡短之報道〔導〕。
   ...

快速檢視

當指標停留在縮圖上方時有大一些的影像和更多的項目資訊顯示出來
 

顯示版面:

選擇要從搜尋中新增或移除的館藏
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
確定